Presentation

Utvecklings­områden

Det finns många viktiga områden för ett barns utveckling. Därför har vi specialiserat oss inom det

  • Svenska språket
  • Dans
  • Musik
  • Sång
  • Rörelser
  • Bokstäver och matematik
  • Natur och Miljökunskap.

Miljön

Vi har ett eget hus med en stor fin gård där barnen kan leka tillsammans.
Det finns 1 avdelning och vi tar in

  • 20 barn
  • i åldern 1-6 år

Öppethållande

Vi erbjuder förskola inom Stockholm stads riktlinje, (kap 5.2)  Det innebär: Vi erbjuder förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har eget behov på grund av familjens situation. (8kap.5§ skollagen). Ramtiden är den maximala öppetid en förskola ska kunna erbjuda (kl6,30-18,30) Förskolan har öppet alla helgfria vardager med undantag för julafton,nyårsafton samt midsommarafton. 

Mat

Vi serverar frukost, lunch och mellanmål. Vid behov kan vi ordna med specialkost.

Personal

Vi är 5 stycken i personalen och alla med lång yrkeserfarenhet inom barnomsorg.

Ansökan

Vi följer kommunens maxtaxa och har gemensam kö. Ansökan om förskoleplats hos oss görs via Stockholms stads hemsida (länken öppnas i nytt fönster). Markera förskolan Perifrasen som första val.

Vill man ha personlig hjälp går det bra att ringa KONTAKTCENTER på telefon  08-508 00 508

Adress

Oslogatan 28
164 31 Kista

Kontakt

08-751 53 69  spacer SMS måte lämnas på
telefonnummer 0733448228
Maila oss!   Går inte att lämna på 08-7515369

Copyright © 2003- Förskolan Perifrasen